Perbankan

Di EG33 Malaysia, anda boleh membuat transaksi dengan mudah dan cekap, kerana terdapat pelbagai kaedah pendepositan dan pengeluaran ditawarkan untuk pilihan anda. Sila meninjau pelbagai kaedah perbankan yang terpapar dalam carta di bawah, dan pilihlah kaedah yang paling sesuai untuk diri anda.

Pilihan Perbankan Had Transaksi (RM) Tempoh Transaksi
Minimum Maksimum
Pendepositan
GSPay RM 10 RM 10,000 1 Minit
ATM / Deposit Tunai RM 10 RM 100,000 5-10 Minit
Perbankan Atas Talian
Permindahan Bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluaran Cepat RM 50 RM 10,000 10 Minit
Permindahan Bank Tempatan RM 50 RM 50,000 1 Hari
CATATAN:
  • Amaun minima adalah dinilai berdasarkan setiap transaksi.
  • Amaun maksimum adalah dinilai berdasarkan jumlah transaksi harian.
  • Sila ambil perhatian anda perlu guna GSPay bagi transaksi deposit dari RM10-RM29.
  • Sila simpan resit bank atau nombor rujukan transaksi kerana kami mungkin memintanya untuk bukti transaksi dan tujuan pengesahan.
  • Pengeluaran hanya akan diluluskan di bawah nama pemegang akaun bank yang sama dengan identiti/nama berdaftar dalam akaun pemain EG33.
  • Pengeluaran amaun yang besar memerlukan masa lebih panjang untuk diproses.
  • Masa pemprosesan itu hanya akan berkuat kuasa selepas pihak kami telah menerima serta mengesahkan permintaan transaksi anda.
  • Sila ambil perhatian bahawa sekiranya pemain masih mempunyai baki bonus dalam akaun anda, anda dikehendaki untuk memenuhi syarat perputaran dalam sebarang promosi itu sebelum pengeluaran. Anda tidak dapat membuat sebarang pengeluaran sekiranya gagal berbuat demikian.
  • Sila hubungi pegawai khidmat pelanggan kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lain mengenai transaksi pendepositan atau pengeluaran.